Οι προσφορές για ολικές αποκαταστάσεις ισχύουν για αυστηρά περιορισμένα χρονικά διαστήματα και μόνο εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα ραντεβού!

Βουλγαρία

“Μλάντοστ” 3, κτίριο 384, Σόφια

“Μλάντοστ” 3, κτίριο 383, Σόφια

Υανα 4, Σόφια

Ρουμανία

Λεωφόρος Εξποζιτιει 4C, Βουκουρέστι

info@m3dent.gr

Τα καινούργια σας δόντια, σας περιμένουν