Λύση Πλαστικό


• 4 οδοντικά εμφυτεύματα
• 4 κολόβωματα πολλαπλών μονάδων
• 12 δόντια σε ακρυλική ρητίνη
• 5 χρόνια εγγύηση στα δόντια
• Δια βίου εγγύηση στα εμφυτεύματα και τα κολόβωματα

1,950 €

Λύση Ζιρκόνιο


• 4-7 οδοντικά εμφυτεύματα
• 4-7 κολόβωματα πολλαπλών μονάδων
• 12 δόντια σε ζιρκόνιο
• 15 χρόνια εγγύηση στα δόντια
• Δια βίου εγγύηση στα εμφυτεύματα και τα κολόβωματα

2,950 €

BeforeAfter

Ανεξάρτητα από τη λύση που θα επιλέξετε, θα λάβετε δωρεάν:


• Μεταφορικές υπηρεσίες στη Σόφια 24/7
• Προσωρινά δόντια
• Εκχυλίσματα
• Ακτινογραφίες
• Σαρώσεις
• Έλεγχους
• Φάρμακα για την μετά φροντίδα