Δημήτρης

Πλήρης αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με δόντια πορσελάνης σε μέταλλο πάνω σε οδοντικά εμφυτεύματα.

Στράτος

Πλήρης αποκατάσταση κάτω γνάθου με δώδεκα δόντια πορσελάνης σε μέταλλο πάνω σε οδοντικά εμφυτεύματα.

Αναστάσιος

Αποκατάσταση άνω γνάθου με δόντια πορσελάνης σε μέταλλο πάνω σε οδοντικά εμφυτεύματα.

Αλέξανδρος

Αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με δόντια πορσελάνης σε μέταλλο πάνω σε οδοντικά εμφυτεύματα.

Ευθύμιος

Πλήρης αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με οδοντικά εμφυτεύματα και τόξα δοντιών πορσελάνης σε μέταλλο.